εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτωνΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η
γλώσσα
γλώσσα
γλώσσα
γλώσσα
μαθηματικά
γλώσσα
γλώσσα
γλώσσα
φυσική
γεωγραφία
θεατρική αγωγή
μαθηματικά
μαθηματικά
μαθηματικά
φυσική
ιστορία
εικαστικά
ιστορία
θρησκευτικά
γερμανικά
αγγλικά
γεωγραφία
γερμανικά
ευέλικτη ζώνη
φυσική αγωγή
φυσική
αγγλικά
αγγλικά
αγγλικά
κοιν.πολιτ.αγωγή
φυσική αγωγή
πληροφορική
μουσική

θρησκευτικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου