Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Επανάληψη για το 2ο Κριτήριο Αξιολόγησης στα Μαθηματικά

Διαβάζουμε:
Πότε κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό  ή διαίρεση.
Ποια είναι η σχέση
α)μεταξύ μειωτέου, αφαιρετέου και διαφοράς
β) μεταξύ προσθετέων και αθροίσματος

Πώς βρίσκουμε το ΕΚΠ. Προβλήματα που λύνονται με τη βοήθεια του ΕΚΠ
Κριτήρια Διαιρετότητας του 2, 5 και 10
Πώς βρίσκουμε τους διαιρέτες ενός αριθμού.
Προβλήματα  4 πράξεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου