Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

προετοιμασία για το 2ο κριτήριο αξιολόγησης στην Ιστορία

(Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου γράφουμε κριτήριο στην Ιστορία.Ξεκινάμε το διάβασμα από το Σαββατοκύριακο)
Διαβάζουμε:
Το σύστημα της τετραρχίας (ποιος το εφάρμοσε, γιατί και ποιοι ήταν οι τετράρχες)
Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας (πότε, πού,από ποιους υπογράφτηκε και τι όριζε)
Οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας
Η θρησκευτική πολιτική των αυτοκρατόρων: Κωνσταντίνου, Ιουλιανού και Θεοδόσιου
Ο χωρισμός της αυτοκρατορίας από τον Θεοδόσιο
Με ποιους τρόπους αντιμετώπισε το ανατολικό τμήμα τις εχθρικές επιδρομές
Να συνδυάζετε τα ονόματα των εχθρικών λαών, των ηγετών τους και τις ενέργειες καθενός
Το Πανδιδακτήριο (σελ. 33)
Οι Δήμοι
Η βασική εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Σημαντικές ημερομηνίες: 
313:διάταγμα της ανεξιθρησκίας
330:εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης
392:κατάργηση ολυμπιακών αγώνων
395:χωρισμός της αυτοκρατορίας
476:διάλυση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου