Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:
_ γιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση της χώρας μας
_ για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)

Το ποικιλόμορφο ανάγλυφο της πατρίδας μας διαμορφώνει διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά με τη σειρά τους καθορίζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Για την άμεση και καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, που δημιουργούνται σε μια περιοχή, το κράτος δημιούργησε τις μικρότερες διοικητικές διαιρέσεις της χώρας. Έτσι οι διοικητικές αρχές κάθε περιοχής, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα της, μπορούν να προτείνουν και να εφαρμόζουν τις καλύτερες λύσεις για τα τοπικά θέματα.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η χώρα μας έχει τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης.
[πρόγραμμα «Καλλικράτης» (επισήμως Ν.3852/10)]
Αυτά είναι:
* Πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι ο δήμος. Διοικείται από δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα στους δημότες και τους μόνιμους κατοίκους. Κάθε δήμος χωρίζεται επίσης σε διαμερίσματα με την επίσημη ονομασία «δημοτικές ενότητες» και αυτές με τη σειρά τους σε «κοινότητες». Οι δημοτικές ενότητες διαθέτουν δικά τους συμβούλια, ο ρόλος αυτών όμως είναι κατά βάσιν συμβουλευτικός και δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις.* Δευτεροβάθμιος ΟΤΑ είναι η περιφέρεια, η οποία αντιστοιχεί σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή της χώρας. Διοικείται από περιφερειάρχη και περιφερειακό συμβούλιο που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα στους δημότες και τους μόνιμους κατοίκους των δήμων που υπάγονται στην περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια διαιρείται σε «περιφερειακές ενότητες», οι οποίες (με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου) συμπίπτουν με τους νομούς. Κάθε περιφερειακή ενότητα διαθέτει δικό της αντιπεριφερειάρχη που διορίζεται από τον περιφερειάρχη.

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 4. Περιφέρεια Ηπείρου
 5. Περιφέρεια Θεσσαλίας
 6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 9. Περιφέρεια Αττικής
 10. Περιφέρεια Πελοποννήσου
 11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 13. Περιφέρεια Κρήτης
Δύο ή περισσότερες περιφέρειες (ή μόνο μία στην περίπτωση της Αττικής και της Κρήτης) συγκροτούν έναν τρίτο βαθμό, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτή δεν αποτελεί θεσμό αυτοδιοίκησης, αφού ο επικεφαλής της (γενικός γραμματέας) διορίζεται από την κυβέρνηση και συγκεντρώνει όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες, το δε συμβούλιό της, στο οποίο συμμετέχουν οι οικείοι περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των τοπικών ενώσεων δήμων, έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
 6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Αποκεντρωμένη διοίκησηΈδραΠεριφέρειεςΧάρτης
ΑττικήςΑθήναΑττικήςGreeceDioikiseis.png
Μακεδονίας - ΘράκηςΘεσσαλονίκηΚεντρικής ΜακεδονίαςΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ηπείρου - Δυτικής ΜακεδονίαςΙωάννιναΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας - Στερεάς ΕλλάδαςΛάρισαΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και ΙονίουΠάτραΠελοποννήσουΔυτικής ΕλλάδαςΙονίων Νήσων
ΑιγαίουΠειραιάςΒορείου ΑιγαίουΝοτίου Αιγαίου
ΚρήτηςΗράκλειοΚρήτης
Πηγή: Σύσταση αποκεντρωμένης διοίκησης, ιστοχώρος του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου