Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ισοδύναμα κλάσματα1
2


2
44
8


Τα κλάσματα που εκφράζουν την ίδια ποσότητα λέγονται ισοδύναμα κλάσματα.

Για να βρω ισοδύναμα ενός κλάσματος:
* πολλαπλασιάζω και τους 2 όρους με τον ίδιο αριθμό, και   φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα με μεγαλύτερους όρους.

* διαιρώ και τους 2 όρους του με τον ίδιο αριθμό και φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα με μικρότερους όρους (απλοποίηση)
Το κλάσμα που δεν απλοποιείται άλλο (δηλ. δεν υπάρχει κοινός διαιρέτης αριθμητή και παρονομαστή) λέγεται ανάγωγο.

Αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα τότε τα “χιαστί γινόμενα” τους είναι ίσα.
• 6 = 6
• 2 = 6
για το σπίτι:
Να φτιάξετε 5 ισοδύναμα κλάσματα με το 4/7, πολλαπλασιάζοντας διαδοχικά τον αριθμητή και τον παρονομαστή του με το 2, 3, 4 και 5
Να απλοποιήσετε τα κλάσματα 15/18, 9/12, 27/81 έτσι ώστε να γίνουν ανάγωγα.
Να ελέγξετε αν τα παρακάτω κλάσματα είναι ισοδύναμα:
5/6 και 10/12, 7/8 και 21/24, 6/7 και 12/15
(θα σας βοηθήσουν τα "χιαστί γινόμενα")
χρήσιμες διευθύνσεις
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/851/Fractionsv2.swf
http://www.interactivestuff.org/sums4fun/efrac1.html
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/fract_c/fract_c_isodynama.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου