Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Η στάση του νίκα

Μια αναλυτική παρουσίαση της "στάσης του νίκα" από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaId=12494#chapter_0
για το σπίτι:
Να γράψετε την περίληψη του σημερινού μαθήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου