Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα

Δεκαδικές κλασματικές μονάδες είναι οι κλασματικές μονάδες με παρονομαστή το 10, 100, 1000.....
π.χ. 1/10, 1/100, 1/1000....
Για να βρούμε το 1/10, το 1/100 ή το 1/1000 μιας ποσότητας διαιρούμε την ποσότητα αυτή με το 10, το 100 ή το 1000 αντίστοιχα.
π.χ. Σήμερα απουσιάζει το 1/10 των μαθητών της τάξης μας. Πόσοι μαθητές απουσιάζουν;
20 : 10 = 2 μαθητές απουσιάζουν

Αντίστροφα,  όταν γνωρίζουμε τη δεκαδική κλασματική μονάδα,  η οποία αντιστοιχεί σε ένα ποσό,  και θέλουμε να υπολογίσουμε το συνολικό ποσό,δηλ. την ακέραιη μονάδα,  πολλαπλασιάζουμε το ποσό με το 10.
π.χ. Το 1/10 των χρημάτων μου είναι 5 ευρώ. Πόσα ευρώ έχω συνολικά;
10 • 5 = 50 ευρώ έχω συνολικά
(κάνω πολλαπλασιασμό γιατί γνωρίζω το 1/10 και ζητάω να μάθω τα 10/10, την ακέραιη μονάδα)

για το σπίτι
  • Να υπολογίσετε:

το 1/10 των αριθμών 70, 850 και 2.500
τα 3/10 των αριθμών 60, 450 και 720

  • Εάν το 1/10 τριών αριθμών είναι το 7, το 14 και το 25 αντίστοιχα, ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί;
  • Εάν τα 4/10 τριών αριθμών είναι το 8, το 12 και το 20 αντίστοιχα, ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί;
  • Αν τα 7/10 ενός αριθμού είναι το 21, πόσα είναι τα 4/10 του ίδιου αριθμού;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου