Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

επανάληψη στα ισοδύναμα κλάσματα

Να ξέρετε πολύ καλά:
ποια κλάσματα λέγονται ισοδύναμα,
με ποιους τρόπους δημιουργούνται ισοδύναμα κλάσματα,
τι σημαίνει απλοποίηση του κλάσματος,
ποια κλάσματα λέγονται ανάγωγα.


Να υπολογίσετε με αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα τα 7/10 του 600 και τα 45/100  του 1.500
Αν τα 6/10 ενός αριθμού είναι το 72, ποιος είναι ο αριθμός αυτός;
Να σχηματίσετε 5 ισοδύναμα κλάσματα με το 8/9.
Να απλοποιήσετε τα κλάσματα  18/45, 40/64 και 36/81 ώστε να γίνουν ανάγωγα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου