Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

κλάσματα

Κλασματικός αριθμός ή κλάσμα είναι ο αριθμός που προκύπτει από την επανάληψη της κλασματικής μονάδας. 
π.χ. 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4

Πώς συγκρίνουμε ένα κλάσμα με την ακέραιη μονάδα
Όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή το κλάσμα λέγεται γνήσιο και είναι μικρότερο της ακέραιης μονάδας.
Όταν ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή το κλάσμα είναι ίσο της ακέραιης μονάδας.
Όταν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή το κλάσμα λέγεται καταχρηστικό και είναι μεγαλύτερο της ακέραιης μονάδας.
3/4 < 1, γιατί 3 < 4
4/4 = 1, γιατί 4 = 4
5/4 > 1, γιατί 5 > 4
Το καταχρηστικό κλάσμα μπορεί να γραφτεί και ως μεικτός αριθμός, αν διαιρέσουμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή.
Το πηλίκο της διαίρεσης φανερώνει ακέραιες μονάδες, ενώ το κλάσμα του μεικτού αριθμού έχει αριθμητή το υπόλοιπο της διαίρεσης, ενώ παρονομαστής παραμένει ο ίδιος.


π.χ. 5/4 = 11/4 


Για να μετατρέψω έναν μεικτό αριθμό σε κλάσμα πολλαπλασιάζω τον παρονομαστή του κλάσματος με τον αριθμό που φανερώνει τις ακέραιες μονάδες και στο γινόμενο που προκύπτει προσθέτω τον αριθμητή. Το αποτέλεσμα αποτελεί τον αριθμητή του νέου κλάσματος, ενώ παρονομαστή αφήνω τον ίδιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου