Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, 100, 1000

Για να πολλαπλασιάσω έναν δεκαδικό αριθμό με το 10, το 100 ή το 1000, μεταφέρω την υποδιαστολή μία, δύο ή τρεις θέσεις προς τα δεξιά.
Σε περίπτωση που τα δεκαδικά ψηφία δεν είναι αρκετά, τότε συμπληρώνω με μηδενικά.
0,75 · 10 = 7,5
0,75 · 100 = 75
0,75 · 1000 = 750
για το σπίτι
4,5 · 10
4,2 · 100
3,7 · 1000
2,15 · 10
2,78 · 100
3,49 · 1000
6,38 · 10
2,71 · 100
3,08 · 1000
0,7· 10
0,06 · 100
0,09 · 1000
0,5 · 100
0,8 · 1000
0,003 · 10
0,008 · 100
0,007 · 1000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου