Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:
 _ για τη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής σε αυτά.
 _ για τις έννοιες της αστυφιλίας και της αστικοποίησης.

Στα μέσα του 20ού αιώνα πολλοί κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας επέλεξαν να φύγουν από τα χωριά τους και να εγκατασταθούν στις μεγάλες πόλεις, που υπήρχαν εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί για να καλύψουν τις ανάγκες τους προτίμησαν τη ζωή στην πόλη, προκαλώντας έτσι μεγάλη αύξηση του αστικού πληθυσμού.
Οι λόγοι που υποχρέωσαν τους ανθρώπους εκείνη την εποχή να αφήσουν τους δικούς τους τόπους και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως ήταν:

Κοινωνικοί
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:
α) Η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής
β) Η ανασφάλεια των κατοίκων των μικρών χωριών και απομακρυσμένων περιοχών, εξαιτίας της έλλειψης άμεσης πρόσβασης σε κέντρα υγείας

Οικονομικοί
Τα μεγάλα αστικά κέντρα εκείνης της εποχής ήταν ανεπτυγμένα και υπήρχαν βιομηχανίες και εταιρείες που προσέφεραν εργασία.
Αυτοί οι λόγοι κυρίως προκάλεσαν τη μετακίνηση των κατοίκων της περιφέρειας προς τις πόλεις.
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αστυφιλία και οι συνέπειες του ήταν πολλές:
μεγάλη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αστικών κέντρων (ίδρυση πανεπιστημίων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, χώρων ψυχαγωγίας, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά.), μεγάλη αύξηση του πληθυσμού κ.λπ.
ερήμωση της περιφέρειας (χωριά χωρίς νέους ανθρώπους, κτήματα ακαλλιέργητα, μειωμένη παραγωγή αγροτικών προϊόντων κ.ά.)
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των κατοίκων της χώρας μας στις μεγάλες πόλεις σε σχέση με τις υπόλοι­πες περιοχές δημιούργησε το φαινόμενο της αστικοποίησης.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, υπάρχουν μέρη της περιφέρειας που αντιστέκονται στην αστικοποίηση και προσπαθούν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Οι κάτοικοι προβάλλουν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής τους, εξωραΐζουν τον τόπο τους, διαδίδουν τα προϊόντα τους και αναπτύσσουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό να προσελκύσουν επισκέπτες από άλλα μέρη.
Γεωγραφικό γλωσσάριο
Αστικοποίηση: το φαινόμενο της αύξησης του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Αστυφιλία: το φαινόμενο της εγκατάλειψης της περιφέρειας με σκοπό την εγκατάσταση σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 
1,5 εκατ. Έλληνες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα…
Νέοι, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που αναζητούν ένα ποιοτικότερο μοντέλο ζωής έστω κι αν χρειαστεί να συμβιβαστούν με μικρότερες οικονομικές απολαβές σκέφτονται την επιστροφή στην ύπαιθρο και την ενασχόλησή τους με τον αγροτικό τομέα.
Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 68,2% των ανθρώπων στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχει σκεφτεί να επιστρέψει στην ύπαιθρο.
Το 68,2% των ανθρώπων στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχει σκεφτεί να φύγει και να επιστρέψει στην ύπαιθρο, εκ των οποίων το 50% θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Ήδη από αυτό το ποσοστό, το 19,3% έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Ειδικότερα, οι τομείς που θέλουν να ασχοληθούν σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε το 19,3% είναι: ελιά-λάδι το 51,5%, βιολογικές καλλιέργειες το 51,5%, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά το 33,3%, λαχανικά-κηπευτικά το 31,8%, αμπέλι-κρασί το 30,3%, μανιτάρια το 24,2%, τρούφα το 21,2%, ρόδια το 19,7%, φρούτα το 13,6%, στεβια το 13,6% και βιοκαύσιμα το 12,1%.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι λόγοι που θέλουν να επιστρέψουν στο χωριό είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής, το χαμηλό κόστος διαβίωσης και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Ως προς το προφίλ των ατόμων που θέλουν να φύγουν, το 43,5% έχει πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, το 25,4% μεταπτυχιακό τίτλο, το 17,1% έχει τελειώσει επαγγελματικές σχολές, το 8,2% λύκειο και το 1,2% το γυμνάσιο. Σχετικά με την ηλικία τους, το 10,6% είναι από 25 έως 29 ετών, το 21,2% από 30 έως 34 ετών, το 25,3% από 35 έως 39 ετών και το 12,9% από 40 έως 44 ετών.


πηγή: http://gr.greekreporter.gr/2012/03/27/15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου