Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό

Να συγκρίνω τα κλάσματα 1/2 και 2/5 με δύο τρόπους 
(τα μετατρέπω σε ομώνυμα - τα μετατρέπω σε δεκαδικούς, διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή)
1ος τρόπος: 1/2 = 5/10 και 2/5 = 4/10
2ος τρόπος: 1 : 2 = 0,5 και  2 : 5 = 0,4
Άρα 1/2 > 2/5
Να συγκρίνω τα κλάσματα 6/15 και 3/7 με δύο τρόπους 
(τα μετατρέπω σε ομώνυμα - τα μετατρέπω σε δεκαδικούς, διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή)
1ος τρόπος: 6/15 = 42/105 και 3/7 = 45/105
2ος τρόπος: 6 : 15 = 0,4 και  3 : 7 = 0,428...
Άρα 6/15 < 3/7
για το σπίτι
ΤΕ (β΄ τεύχος σελίδες 14, 15)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου