Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

πολλαπλασιασμός κλασμάτων (1)

Για να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα μεταξύ τους,
α) πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή του ενός με τον αριθμητή του άλλου κλάσματος και το γινόμενο τους είναι ο αριθμητής του νέου κλάσματος.

β) πολλαπλασιάζουμε τον παρονομαστή του ενός με τον παρονομαστή του άλλου κλάσματος και το γινόμενο τους είναι ο παρονομαστής του νέου κλάσματος


Για να πολλαπλασιάσουμε ακέραιο αριθμό με κλάσμα, πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο με τον αριθμητή και το γινόμενό τους είναι ο αριθμητής του νέου κλάσματος. Στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον παρονομαστή του κλάσματος.


Τώρα θα εξηγήσουμε με γεωμετρικά σχήματα τον πολλαπλασιασμό δύο κλασμάτων (π.χ. 2/5 •3/4)
Κατασκευάζω τα 3/4 της ακέραιης μονάδας (χωρίζω σε 4 ίσα μέρη και παίρνω τα 3 από αυτά)
Θέλω να βρω τα 2/5 του σκιασμένου μέρους, γι' αυτό χωρίζω το σκιασμένο μέρος σε 5 ίσα μέρη και παίρνω τα 2 από αυτά.
Παρατηρώ ότι η ακέραιη μονάδα χωρίστηκε σε 20 ίσα μέρη και εμείς πήραμε τα 6 από αυτά.
Δηλαδή 2/5 •3/4 = 6/20


Το ίδιο γίνεται και εδώ:
ενεργό link

για το σπίτι
Να υπολογίσετε τα παρακάτω γινόμενα:
3/5 • 2/3
7/8 • 4/7
2/5 • 5/6
• 2/3
• 5/8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου