Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

προβλήματα πολλαπλασιασμού

  • Το ένα βαζάκι μέλι χωράει 1/8 του κιλού μέλι. Πόσα κιλά μέλι χωράνε τα 24 όμοια βαζάκια;

Επειδή ξέρουμε την τιμή της μιας μονάδας (πόσο χωράει το ένα βαζάκι) και ζητάμε την τιμή των πολλών (τα 24 βαζάκια), θα κάνουμε πολλαπλασιασμό.
24 • 1/8 = 24/ 8 = 3 κιλά


  • Το σχολείο μας έχει συνολικά 280 μαθητές. Από αυτούς τα 4/7 είναι κορίτσια. Πόσα είναι τα κορίτσια;

Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει πρώτα να βρούμε το 1/7 και στη συνέχεια τα 4/7 του συνολικού αριθμού των μαθητών.
Ο τρόπος αυτός λέγεται αναγωγή στην κλασματική μονάδα.
Χωρίζουμε τους 280 μαθητές σε 7 ίσες ομάδες:
280 : 7 = 40 μαθητές το 1/7
Άρα τα 4/7 θα είναι 4 • 40 = 160 κορίτσια
Παρατηρούμε πως αν πολλαπλασιάσουμε το συνολικό αριθμό των μαθητών (280) με το κλάσμα (4/7) που φανερώνει το μέρος των μαθητών που είναι κορίτσια θα βρούμε 280 • 4/7 = 1120/7 = 160, δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα με τον προηγούμενο τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
Άρα πολλαπλασιασμό κάνουμε και όταν ξέρουμε την τιμή ολόκληρης της ακέραιης μονάδας (το σύνολο των μαθητών) και ζητάμε να βρούμε την τιμή ενός μέρους της (τα 4/7). 
για το σπίτι
(να δικαιολογήσετε γραπτά την πράξη που θα κάνετε - ποια από τα παρακάτω προβλήματα λύνονται και με αναγωγή στη μονάδα; προσπαθήστε να τα λύσετε και με τους δύο τρόπους)

  • Το ένα ποτήρι χωράει 1/5 του λίτρου χυμό. Τα 10 ίδια ποτήρια πόσο χυμό χωράνε;
  • Ένα μπουκάλι χωράει 2 λίτρα χυμό. Η Φλώρα ήπιε τα 2/5 από το περιεχόμενο του μπουκαλιού. Πόσα λίτρα χυμό ήπιε η Φλώρα;
  • Ο Γιώργος έχει 75 γραμματόσημα. Από αυτά τα 3/5 είναι ελληνικά και τα υπόλοιπα από ξένες χώρες. Πόσα είναι τα ελληνικά γραμματόσημα που έχει ο φίλος μας;
  • Ένα μπουκάλι χωράει 21/2 λίτρα λάδι. Τα 4 όμοια μπουκάλια πόσα λίτρα λάδι χωράνε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου