Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

πολλαπλασιασμός κλασμάτων (2)

Αν πρέπει να πολλαπλασιάσω μεικτούς αριθμούς, τους μετατρέπω (κλικ εδώ)πρώτα σε καταχρηστικά κλάσματα και ύστερα κάνω πολλαπλασιασμό κλασμάτων όπως ξέρω.
Δυο αριθμοί που το γινόμενό τους είναι ίσο με τη μονάδα (1) λέγονται αντίστροφοι αριθμοί.
π.χ. 3/4 • 4/3 = 12/12 =1
για το σπίτι
Να υπολογίσετε τα παρακάτω γινόμενα (όπου μπορείτε να κάνετε απλοποίηση, ώστε το κλάσμα να γίνει ανάγωγο)
3/5 • 1/2
7/8 • 2/3
2 1/3 3 2/3
5 2 1/4
Να βρείτε τους αντίστροφους των αριθμών:
3/5, 4/7, 5, 8, 1/4
Να προσπαθήσετε να υπολογίσετε το γινόμενο 2/3 • 1/2 με γεωμετρικά σχήματα. (θα σας βοηθήσει η χθεσινή παρουσίαση)

1 σχόλιο: