Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς


Παράδειγμα εικονοκλαστικής διακόσμησης 
στο ναό της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη: 
Ένας απλός σταυρός

http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/610/main/p4e.html
ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου
Ποιες ήταν οι αιτίες της εικονομαχίας;
Ποιες ήταν οι αντιμαχόμενες παρατάξεις και τι υποστήριζαν;
Πόσο διήρκεσε ο διχασμός και ποια  ήταν τα αποτελέσματά του;
Πώς σταμάτησε η εικονομαχία;

Στο κείμενο 6 (ΒΜ σελ. 74) η σύγχρονη ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αμφισβητεί την αντικει­μενικότητα των εικονολατρικών μαρτυριών. Διαβάστε τα κείμενα 3, 4 και 5 του Θεο­φάνη (ΒΜ σελ. 74), παρατηρήστε και την εικόνα 1, και εντοπίστε στοιχεία φανατισμού που στηρί­ζουν την άποψή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου