Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί


Δεκαδικό κλάσμα ονομάζουμε το κλάσμα που έχει παρονομαστή το 10, το 100, το 1000 κτλ.
π.χ. 7/10, 25/100, 540/1000
Κάθε δεκαδικό κλάσμα μπορεί να γραφτεί και ως δεκαδικός αριθμός.
Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από δύο μέρη: το ακέραιο και το δεκαδικό μέρος. Το ακέραιο με το δεκαδικό μέρος χωρίζονται μεταξύ τους από την υποδιαστολή(,)
3,254
ακέραιο μέρος   υποδιαστολή   δεκαδικό μέρος
3                      ,                       254
Πώς μετατρέπουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό;
Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό εργαζόμαστε ως εξής:
 • Γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος
 • Μετράμε τα μηδενικά του παρονομαστή
 • Χωρίζουμε με υποδιαστολή από το τέλος τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
Αν το δεκαδικό κλάσμα είναι μικρότερο από την ακέραιη μονάδα (π.χ. 7/10 < 1), τότε στο ακέραιο μέρος γράφουμε μηδέν(0), αφού δε συμπληρώνεται η ακέραιη μονάδα.
7/10 = 0,7
Στο δεκαδικό μέρος έχουμε τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά του παρονομαστή. 
15/100 = 0,15
Αν αυτό δε είναι δυνατό, τότε συμπληρώνουμε με μηδενικά. 
 7/100 = 0,07
παραδείγματα
Να μετατρέψετε το δεκαδικό κλάσμα 7/10 σε δεκαδικό αριθμό
 • Γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος

7
 • Μετράμε τα μηδενικά του παρονομαστή

το 10 έχει 1 μηδενικό
 • Χωρίζουμε με υποδιαστολή από το τέλος τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής

0,7
(7 δέκατα)
Να μετατρέψετε το δεκαδικό κλάσμα 17/10 σε δεκαδικό αριθμό
 • Γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος

17
 • Μετράμε τα μηδενικά του παρονομαστή

το 10 έχει 1 μηδενικό
 • Χωρίζουμε με υποδιαστολή από το τέλος τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής

1,7
(1 και 7 δέκατα)
Να μετατρέψετε το δεκαδικό κλάσμα 35/100 σε δεκαδικό αριθμό
 • Γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος

35
 • Μετράμε τα μηδενικά του παρονομαστή

το 100 έχει 2 μηδενικά
 • Χωρίζουμε με υποδιαστολή από το τέλος τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής

0,35
(35 εκατοστά)
Να μετατρέψετε το δεκαδικό κλάσμα 35/1000 σε δεκαδικό αριθμό
 • Γράφουμε τον αριθμητή του κλάσματος

35
 • Μετράμε τα μηδενικά του παρονομαστή

το 1000 έχει 3 μηδενικά
 • Χωρίζουμε με υποδιαστολή από το τέλος τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής

0,035
(35 χιλιοστά)
για το σπίτι

Να μετατρέψετε τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς: 
3/10, 3/100, 3/1000, 75/10, 75/100, 75/1000
Να γράψετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς:
5 δέκατα
6 εκατοστά
25 χιλιοστά
2 εκατοστά
4 και 5 δέκατα
4 και 5 εκατοστά
5 και 25 εκατοστά
5 και 25 χιλιοστά
Πώς διαβάζονται οι παρακάτω δεκαδικοί αριθμοί; 
0,7 
0,08 
0,325 
2,5 
2,005 
0,3 
0,003 
7,250


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου