Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Οι μαθητές

Η ∆΄, η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη ενός ∆ημοτικού Σχολείου έχουν συνολικά 65 μαθητές. Στην ημερήσια εκδρομή, που οργάνωσε το σχολείο, δεν συμμετείχαν 7 μαθητές από τη ∆΄ τάξη, 5 από την Ε΄ και 2 από τη ΣΤ΄. Οι δάσκαλοι παρατήρησαν, ότι έτσι στην εκδρομή συμμετείχε ίσος αριθμός μαθητών από κάθε μια από αυτές τις τάξεις. Πόσοι μαθητές είναι γραμμένοι σε κάθε τάξη από αυτές;


Περιμένω τις απαντήσεις σας μέσω e-mail
(το πρόβλημα αυτό είναι από την ιστοσελίδα «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου