Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών

Για να στρογγυλοποιήσουμε έναν αριθμό εργαζόμαστε ως εξής: 
Αν το ψηφίο που βρίσκεται στα δεξιά από εκείνο στο οποίο θέλουμε να γίνει η στρογγυλοποίηση είναι 0, 1, 2, 3 ή 4, τότε απλώς το αντικαθιστούμε, όπως και όλα τα επόμενα προς τα δεξιά, με μηδενικά.
π.χ. στρογγυλοποιούμε στα δέκατα
1,246
1,200
Αν το ψηφίο που βρίσκεται στα δεξιά είναι 5, 6, 7, 8 ή 9, τότε αυξάνουμε το ψηφίο στο οποίο θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε κατά μία μονάδα και μετά αντικαθιστούμε τα ψηφία στα δεξιά του με μηδενικά.
π.χ. στρογγυλοποιούμε στα δέκατα
1,276
1,300
για το σπίτι
Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς
α) στα δέκατα
0,57
0,687
9,235
1,548
2,98
β) στα εκατοστά
3,875
2,657
0,098
3,272
3,654
γ) στις μονάδες
2,58
0,98
6,5
75,258
57,8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου